Jak co roku w naszej szkole są prowadzone zajęcia z gimnastyki korekcyjno -kompensacyjnej. W roku szkolnym 2016/17 powstało 8 grup. Klasy II  i  IVc, d objęła opieką p. Elżbieta Czerniak,  natomiast klasę trzecią b , c, IV a i  klasy V  p. Robert Bratkowski.

Zajęcia będą prowadzone zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, na 5 i 6 lekcji w salce sportowej nad halą. Uczniowie uczęszczający na zajęcia gimnastyki korekcyjnej będą odbierani przez opiekuna po lekcjach  ze świetlic szkolnych, a po zajęciach przez rodziców lub zaprowadzani na świetlicę. Na zajęciach  wymagany jest  strój sportowy czyli koszulka, spodnie dresowe lub getry. Treści programu realizowane będą w dowolnej kolejności i dostosowane do indywidualnych potrzeb, możliwości i zainteresowania uczniów.

Elżbieta Czerniak