W dniach 27.11.2017r. – 02.01.2018r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w kolejnej  XVIII edycji akcji ,,Góra Grosza”. Celem na który zbierane są te drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.  Korzyści jakie płyną z uczestnictwa szkoły w akcji to:

 

  • Efekt wychowawczy – uświadomienie uczniom, że oddając chociażby jeden grosz, można zrealizować wielkie przedsięwzięcia na rzecz dzieci w trudnej sytuacji życiowej.
  • Efekt integracyjny – możliwość przeprowadzenia wspólnego przedsięwzięcia nauczycieli i uczniów na rzecz potrzebujących dzieci.
  • Efekt prestiżowy – możliwość włączenia się w wielką ogólnokrajową inicjatywę na rzecz dzieci z opieki zastępczej.

Wolontariusze i Samorząd Uczniowski zbierali monety w wyznaczonym terminie, które  po zliczeniu, w marcu   zostały przekazane Towarzystwu Nasz Dom. W tym roku szkolnym zebraliśmy 890, 26zł. Pieniądze ważyły 33,5kg.

Serdecznie dziękujemy uczniom i pracownikom naszej szkoły za włączenie się do  akcji.

Opiekunowie SKW i SU.