Procedury Ogłoszenie
Instrukcja bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19
Procedura postępowania w przypadku nieobecności ucznia
Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych
Uonetplus Usprawiedliwienia

  

Regulaminy Ogłoszenie
Regulamin funkcjonowania Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w okresie epidemii Covid-19
Regulamin funkcjonowania Przedszkola nr 4 w Janowie Lubelskim w okresie epidemii Covid-19
Regulamin bezpieczeństwa w drodze do szkoły i ze szkoły dla uczniów objętych dowożeniem
Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu
Regulamin Szkolnego Kręgu Młodych Talentów
Regulamin hali sportowej
Regulamin korzystania z bezpłatnych podręczników
Regulamin SKW PSPzOI
Regulamin wycieczek szkolnych
Regulamin pracowni komputerowej
Regulamin monitoringu wizyjnego
Regulamin dzienniczka elektronicznego