Zostały ogłoszone wyniki Międzynarodowego Konkursu ,,Kangur matematyczny’’. W tym roku szkolnym w konkursie  wzięło 137 uczniów klas II-VI. Uczniowie  rozwiązywali test w trzech kategoriach ,,Żaczek’’, ,,Maluch’’, ,,Beniamin’’. Wyróżnienia otrzymali następujący uczniowie:

Ogłoszono wyniki Ogólnopolskiej Olimpiady OLIMPUS z j. angielskiego. Olimpiada z języka angielskiego sprawdza wiedzę uczniów w zakresie czytania ze zrozumieniem, komunikacji, słownictwa i gramatyki. W tym roku w konkursie wzięło udział 59 uczestników z klas IV, V i VI.

 29 listopada w Kraśniku odbyły się rejonowe Igrzyska w pływaniu. Bardzo dobrze zaprezentowały się dziewczęta i chłopcy z naszej szkoły.

26 października 2016 r. do Janowskiego Ośrodka Kultury przybyli przedstawiciele szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół średnich z województwa lubelskiego, a także Prof. Andrzej Stanisławek – Senator RP, Jerzy Bielecki – Poseł na Sejm RP, Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty, Marian Sikorski – Wiceprezes Urzędującego LWSZS Szkolnego Związku Sportowego, Dariusz Winiarczyk – Wiceprezes Szkolnego Związku Sportowego. Na widowni zasiedli przedstawiciele władz samorządowych z gminy i powiatu janowskiego, radni oraz dyrektorzy szkół i innych jednostek organizacyjnych.

Dnia 18.10.2016r. odbyło się w naszej szkole uroczyste włączenie 39 nowych członków do Szkolnego Kręgu Młodych Talentów. Nominacje otrzymali uczniowie klas V i VI, którzy odnieśli znaczące sukcesy w zawodach sportowych, konkursach wokalnych i plastycznych lub otrzymali na koniec minionego roku szkolnego oceny celujące z co najmniej jednego spośród przedmiotów: język polski, język angielski, historia i społeczeństwo, matematyka, przyroda, zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe. Pamiątkowe dyplomy wręczyła uczniom Pani wicedyrektor Iwona Walas. Wymieniono również imiona i nazwiska 29 uczniów, którzy należą już do KMT.

Lp. Imię i nazwisko ucznia Klasa Nominacja z przedmiotu: Osiągnięcia:

język

polski

język

ang.

his.

i społ.

mate maty

ka

przy

roda

zaj.

kom

pute

rowe

zaj. tech

ni

czne

muzy

czne,

woka

lne

recyta

tor

skie

plasty

czne

spor

towe

1. Mateusz Michalczyk 5a         *            
2. Piotr Podkański 5a       *              
3. Paweł Sadecki 5a         *            
4. Agata Tyra 5a *     * *           *
5. Dawid Zarzeczny 5a     *                
6. Katarzyna Sirko 5b   *                  
7. Julia Król 5c         *            
8. Michał Nosal 5c   *         *        
9. Paweł Chmiel 5d *                    
10. Agata Jarosz 5d *                    
11. Szymon Lisek 5d               *      
12. Izabela Pelc 5d *                    
13. Maciej Radomski 5d *       *            
14. Klaudia Sajdak 5d *                    
15. Karol Sawicki 5d       *              
16. Aleksandra Wydra 5d *                    
17. Michał Graboś 5e       *              
18. Michał Jednac 5e   * *   *            
19. Katarzyna Mak 5e                   *  
20. Maciej Suchora 5e * * * * *            
21. Arkadiusz Zaremski 5e             *        
22. Klaudia Zarańska 6a                     *
23. Łukasz Blacha 6a                     *
24. Hubert Kras 6a                     *
25. Marcin Łukasz 6a                     *
26. Dawid Madej 6a                     *
27. Adrian Myszak 6a                     *
28. Jakub Sajdak 6a                     *
29. Kamil Stefanek 6a                     *
30. Katarzyna Jarosz 6b *   *   *            
31. Julia Kuśmierczyk 6c                     *
32. Małgorzata Wereska 6c             *        
33. Maciej Wiśniewski 6c       *              
34. Antoni Kubalski 6d     *                
35. Kacper Łacko 6d   *                  
36. Paweł Małysz 6e                     *
37. Justyna Pituch 6e         *            
38. Eryk Stolarz 6e         *            
39. Mikołaj Widz 6e         *           *

11 października w Adamowie odbył się Finał Wojewódzki w indywidualnych biegach przełajowych. W biegu na 800m. w roczniku 2005 Mistrzynią Województwa została AGATA TYRA.