Drukuj

W dniu 19 czerwca 2020 roku, w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się Podsumowanie Konkursów Przedmiotowych organizowanych w roku szkolnym 2019/2020

przez Lubelskiego Kuratora Oświaty we współpracy z Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Gospodarzem uroczystości, która miała na celu uhonorowanie laureatów konkursów przedmiotowych, podziękowanie nauczycielom oraz dyrektorom szkół za pracę dydaktyczną  i wychowawczą z uczniami, była Pani Teresa Misiuk - Lubelski Kurator Oświaty.

Wśród nagrodzonych nie zabrakło młodzieży z Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Zamoyskiego w Janowie Lubelskim.

W imieniu nagrodzonych uczniów oraz nauczycieli podziękowania odebrała pani dyrektor Agnieszka Trytek, która w dniu 22 czerwca 2020 roku wręczyła nagrodzonym stosowne zaświadczenia. Tytuł laureata otrzymali:

UCZEŃ

KONKURS

NAUCZYCIEL

Rosiński Antoni - kl. 8b

 Konkurs biologiczny

 Konkurs geograficzny

   pani Katarzyna Surtel
pani Bożena Mędrek

Radomski Maciej - kl. 8d

 Konkurs chemiczny

   pani Zofia Zezulińska

 Tomecka Anna - kl. 8a

 Konkurs chemiczny

   pani Zofia Zezulińska

Emilie Zielonka - kl. 8e

 Konkurs języka francuskiego

   pani Grażyna Kras

Kuśmierczyk Szymon - kl. 7a

 Konkurs historyczny

   pani Joanna Kulpa

Konkursy kuratoryjne z pewnością należą do najbardziej prestiżowych konkursów i sukcesy na szczeblu wojewódzkim stanowią potwierdzenie szerokiej wiedzy uczniów, a tytuł laureata otwiera im drogę do najlepszych szkół średnich.

Na wyróżnienie, oprócz wyżej wymienionych laureatów, zasługują także tegoroczni finaliści:  

KONKURS

UCZEŃ

NAUCZYCIEL

   Konkurs chemiczny

Mak Katarzyna

  pani Zofia Zezulińska

   Konkurs fizyczny

Rosiński Antoni

  pani Elżbieta Nowakowska

   Konkurs języka angielskiego

Krzos Marcelina

  pani Agnieszka Maksim

   Konkurs polonistyczny

Fijałkowska Julia

  pani Agnieszka Banasiak- Wiśniewska

   Konkurs polonistyczny

Tomecka Anna

  pani Regina Bratkowska

   Konkurs polonistyczny

Rosiński Antoni

  pani Agnieszka Banasiak- Wiśniewska 

 

Słowa szacunku i uznania należą się również Rodzicom oraz Nauczycielom, którzy wychowują, inspirują i pomagają w rozwijaniu młodych talentów.

Dyrekcja szkoły