Wyróżnienia w XIX Międzywojewódzkim Przeglądzie Twórczości Dzieci i Młodzieży w Pysznicy.

W tegorocznym przeglądzie w Pysznicy pod hasłem „Dar niepodległości i wolności” swoje prace plastyczne i literackie zaprezentowali uczniowie z 55 szkół i 3 przedszkoli z terenu województw: podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, łódzkiego i kujawsko-pomorskiego. Na konkurs napłynęło 315 prac plastycznych i 126 utworów poetyckich. Coroczne przeglądy w założeniu mają promować niepowtarzalne piękno ziemi ojczystej, podkreślać jej walory przyrodnicze, kulturowe, religijne, przedstawiać tradycje regionalne, kreować postawy patriotyczne oraz upamiętniać wielkie, zasłużone dla Polski osobistości takie jak np. Jan Paweł II.

Prace w kategorii plastycznej ocenili: Józef Sroka - artysta plastyk, dyrektor Spółdzielczego Domu Kultury w Stalowej Woli oraz Anna Sobolewska – artysta plastyk, pracownik Spółdzielczego Domu Kultury w Stalowej Woli. Przyznano 30 nagród i 61 wyróżnień.

Jury konkursowe przyznało dwa wyróżnienia uczennicom naszej szkoły: Lenie Tylus z klasy II „b” pod opieką artystyczną pani Anny Kwiecień i Lidii Bryl z klasy V „c” pod opieką artystyczną pana Krzysztofa Biżka. Delegacja naszej szkoły uczestniczyła w ceremonii rozdania nagród 28. 11. 2019 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pysznicy. Wspaniałą uroczystość jak co roku prowadził główny organizator a zarazem dyrektor szkoły w Pysznicy pan Władysław Szpunar, którego udało się nam namówić na kilka fotografii z nagrodzonymi uczennicami naszej szkoły.