Dnia 4 czerwca 2019 roku w Lublinie odbył się finał XXXVIII Małego Konkursu Recytatorskiego. Turniej Wojewódzki pod patronatem honorowym Lubelskiego Kuratora Oświaty pani Teresy Misiuk zorganizowano w Wojewódzkim Ośrodku Kultury.

Katarzyna Kuźnicka – uczennica klasy I b – zdobyła wyróżnienie za piękną recytację wiersza Bogusława Michalca „Kura i wieprz biorą udział w dyskusji o książkach”.  Podziękowanie otrzymała także p. Anna Kwiecień za przygotowanie Kasi do konkursu.

Jury w składzie: p. Aleksandra Strzałkowska-Chojnacka – animatorka kultury, instruktor WOK w Lublinie, p. Dorota Julianna Mościbrodzka – Kustosz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie, poetka, recytatorka, fotografka oraz p. Barbara Szarwiło – reżyserka Teatru Ziemi Chełmskiej, aktorka Teatru LUKLA, animatorka kultury w Chełmskim Domu Kultury podziękowało recytatorom za autentyczne emocje, jakich dostarczali uczestnicy turnieju. Słowa podziękowania padły również pod adresem rodziców i pedagogów, którzy poświęcają młodym recytatorom wiele uwagi i dbają o ich rozwój.

Gratulujemy Kasi wyróżnienia i zachęcamy do dalszych poszukiwań repertuarowych oraz zdobywania cennych nagród w kolejnych konkursach.