W dniu 9.04.2018r. w poniedziałek w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie zostały wręczone stypendia artystyczne dla osób, które zajmują się twórczością artystyczną. W gronie stypendystów jest również uczennica naszej szkoły Julia Fijałkowska, która z rąk p. Krzysztofa Grabczuk- wicemarszałka województwa lubelskiego otrzymała dyplom stypendialny w kategorii muzyka. Dzięki takiemu wsparciu finansowemu Julia w dalszym ciągu będzie mogła rozwijać swoje uzdolnienia i pasje.

 Serdecznie gratulujemy.

Tekst Katarzyna Orzeł