Stefania Wójcik PSPzOIW Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie 1 lipca 2017 r na uroczystym wernisażu wręczono nagrody za najwybitniejsze osiągnięcia plastyczne. Otrzymała ją również reprezentująca Janów Lubelski p. Stefania Wójcik. Nagrodzona praca akwarelowa promowała walory Ziemi Janowskiej.

Rok temu także na Ogólnopolskim Biennale w Zamościu inna praca również zdobyła nagrodę.

XIX Międzywojewódzki Konkurs a następnie Wystawa Akwareli im. M. Strońskiego -Ściana Wschodnia to prestiżowy konkurs w którym uczestniczyło kilkudziesięciu  zdolnych  artystów malujących w trudnej technice akwareli. Wiele osób nie zakwalifikowano do udziału w konkursie. Bowiem poziom prac był według jury bardzo wysoki więc niełatwo było zdobyć nagrodę. Składowi jury Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie przewodniczyła wybitna akwarelistka Barbara Smoczeńska. Profesjonalnie wystawą i jej znakomitym komisarzem była pani Jolanta Szpunar.