13 listopada 2018 r. w Janowskim Ośrodku Kultury odbędzie się XIX Przegląd Piosenki Patriotycznej i Religijnej. Występy rozpoczną się o godzinie 9:00 według ustalonej kolejności. Jest ona dostępna na stronie JOK. Można ją również sprawdzić klikając na poniższy link: (http://www.jokjanow.pl).

Uczniowie naszej szkoły, którzy zostali wyłonieni drogą eliminacji udadzą się do JOK pod opieką p. Joanny Jarosz po pierwszej godzinie lekcyjnej.