Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych w Lublinie ogłasza konkurs plastyczny dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych z okazji Święta Parków Krajobrazowych, które przypada w dniach 9-10.09.2017r.

Warunki konkursu plastycznego pt.

„Twój Park Krajobrazowy w rysunku”

organizowanego z okazji Święta Parków Krajobrazowych

*Temat: „Twój Park Krajobrazowy w rysunku” – przedstawienie środkami plastycznego wyrazu postrzegania Parku Krajobrazowego (tematyka szeroko pojęta: rośliny, zwierzęta, krajobraz itp.)

*Technika wykonania - do wybory jedna z trzech:

a) kredki pastelowe,

b) farby plakatowe,

c) ołówek, węgiel;

*Format – A3, wszystkie prace powinny być wykonane na sztywnym kartonie,

*Prace konkursowe z przodu muszą zawierać informację jaki Park Krajobrazowy Lubelszczyzny został przedstawiony,

*Prace konkursowe na odwrocie muszą być opatrzone metryczką zawierającą takie dane jak:

a) imię i nazwisko dziecka (autora pracy),

b) numer kontaktowy do dziecka,

c) wiek autora,

d) nazwę szkoły,

e) dokładny adres szkoły,

f) imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna dziecka,

g) numer kontaktowy do nauczyciela.

Warunki organizacyjne:

1.      Na konkurs można nadsyłać jedną pracę jednego ucznia. Nie będą oceniane prace grupowe,

2.      Prace będą oceniane w jednej kategorii: klasy 4 – 6,

3.      W pierwszym etapie konkursu zostanie wyróżnionych 18 prac, które prezentowane będą podczas „Święta Parków Krajobrazowych”,

4.      Nagrodzone zostaną 3 najlepsze prace,

5.      Prace przechodzą na własność organizatora konkursu,

6.      Prace niezgodne z regulaminem, dostarczone po terminie, zniszczone w skutek niewłaściwego opakowania /nie rolujemy prac/ nie będą brane pod uwagę.

7.      Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w trakcie trwania w/w uroczystości.

Ostateczny termin dostarczania prac upływa 04.09.2017 r.

Prace prosimy dostarczać osobiście do sekretariatu szkoły z dopiskiem „Twój Park Krajobrazowy w rysunku”.

 

Szczegółowe informacje udzielają Ośrodki Zamiejscowe ZLPK, które współpracują ze szkołami.