Termin zgłoszeń do nauczycieli przyrody - do dn. 02.06.2017r. (tj. do piątku).

Termin konkursu  07. 06.2017r. - środa godz. 9:50, stołówka szkolna.

Celem konkursu jest:

a) rozwijanie uzdolnień i zainteresowań przyrodniczych uczniów, pobudzanie do twórczego myślenia
b) poznawanie najbliższego środowiska
c) kształtowanie postaw poszanowania przyrody, dbania o zdrowie i bezpieczeństwo
d) zachęcanie do obserwowania i poznawania przyrody


Uczestników konkursu obowiązuje:
a)  opanowanie treści zawartych w podstawie programowej przedmiotu przyroda
b)  umiejętności posługiwania się informacjami, czytanie rysunków i wyjaśnianie pojęć
c)  wykazanie się wiadomościami wykraczającymi poza podstawę programową

Zakres wymaganej wiedzy:


Podręcznik do przyrody w kl. IV 

- działy 1-7:

1. Odkrywamy najbliższe otoczenie               4. Tajemnice życia

2. Warsztat przyrodnika                              5-6. Ciało człowieka i zdrowie

3. Zjawiska przyrodnicze                             7. Życie w wodzie