Gmina Janów Lubelski organizuje konkurs plastyczny, pt. „Sprzątam po swoim psie”, skierowany do dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniów klas I-VI naszej szkoły.

 

Konkurs jest elementem i zarazem promocją akcji, której celem jest kształtowanie postaw proekologicznych w gminie Janów Lubelski.

Konkurs polega na przygotowaniu przez całą grupę/klasę wspólnego projektu hasła reklamowego i plakatu w formacie A3 promującego akcję.

Z regulaminem konkursu uczniowie zostaną zapoznani przez wychowawców klas.

Warto zaznaczyć, że GWARANTOWANĄ NAGRODĄ dla każdej klasy biorącej udział w konkursie jest przedstawienie teatralne „Zielony Kopciuszek” (dla klas 0-III) lub film w kinie (dla klas IV-VI).

Zapraszamy dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniów wszystkich klas naszej szkoły do udziału w konkursie.