Zbliża się czas wakacji, a więc czas wypoczynku i zabaw naszych dzieci. Musimy wspólnie zadbać o to, aby ten czas był dla nich miły, a przede wszystkim bezpiecznie spędzony. Najlepszym sposobem uświadomienia dzieciom zagrożeń, które mogą ich spotkać jest rozmowa. Minister Edukacji Narodowej, p. Anna Zalewska zachęca wszystkich - a w szczególności Rodziców do odwiedzenia stron WWW, gdzie znajdą między innymi porady dotyczące organizowania bezpiecznego wypoczynku dla dzieci.

W/w informacje Rodzice mogą znaleźć na następujących stronach - rekomendowanych przez Ministra Edukacji narodowej: www.wypoczynek.men.gov.pl ; www.ore.edu.pl ; www.kbpn.gov.pl ; www.dopalaczeinfo.pl ; www.narkomania.org.pl ; www.msit.gov.pl ; www.polakzagranica.msz.gov.pl ; www.msz.gov.pl/pl/ipolak ; www.odseusz.msz.gov.pl

  

W związku z zakończeniem pierwszego etapu wprowadzania zmian w polskiej oświacie, p. Minister Edukacji Narodowej, Anna Zalewska, wystosowała list, w którym informuje o aktualnym stanie wprowadzania zmian w systemie edukacji.

List dostępny jest na stronie: List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców.pdf

 

Dn. 25 kwietnia 2017r. o godz. 17:00 odbędą się zebrania wychowawców klas I-VI z Rodzicami. O godz. 17:30 w stołówce szkolnej odbędzie się spotkanie przedstawicieli klasowych Rad Rodziców z Dyrektorem szkoły.

21 marca 2017 roku na konferencji prasowej poświęconej bezpieczeństwu dzieci i młodzieży w Internecie p. Teresa Misiuk, Lubelski Kurator Oświaty zaapelowała do odpowiedzialnych za opiekę nad małoletnimi i wszystkich osób dorosłych o szczególne zwrócenie uwagi na zachowania dzieci dotyczące korzystania przez nie z zasobów cyfrowych.

Informacje ogólne

Do klas I przyjmowane są:

·         dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2010) – objęte obowiązkiem szkolnym,

·         dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2011) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej

Zasady przyjęć

Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa), jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Przedstawione niżej zasady rekrutacji dotyczą przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Janów Lubelski. 

Dyrektor szkoły zaprasza Rodziców dzieci 5-letnich, uczęszczających do janowskich przedszkoli na spotkanie dotyczące organizacji roku szkolnego 2017/2018, które odbędzie się dnia 27 marca 2017r. o godz. 17:15 w stołówce szkolnej. W spotkaniu będzie uczestniczył zastępca Burmistrza Janowa Lubelskiego, p. Czesław Krzysztoń.

Dyrektor szkoły zaprasza Rodziców uczniów klas VI na spotkanie dotyczące organizacji roku szkolnego 2017/2018, które odbędzie się dnia 27 marca 2017r. o godz. 16:30 w stołówce szkolnej. W spotkaniu będzie uczestniczył zastępca Burmistrza Janowa Lubelskiego, p. Czesław Krzysztoń.

Szanowni Państwo!

W związku z licznymi telefonami ze strony rodziców dot. terminów rekrutacji do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2017/18, Dyrektor Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Janowie Lubelskim Zbigniew Flis przekazuje poniższe informacje:

Przewodnicząca Rady Rodziców w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim i Dyrektor szkoły zapraszają na spotkanie Rady Rodziców dnia 6 lutego 2017r. o godz. 17:00. Spotkanie odbędzie się w stołówce szkolnej.

Bezpośrednio po zebraniu Rady Rodziców (o godz. 17:30) odbędzie się spotkanie wszystkich Rodziców uczniów klas szóstych. W spotkaniu weźmie udział v-ce Burmistrz Janowa Lubelskiego - P. Czesław Krzysztoń.

Dn. 31 I 2017r. odbędą się zabrania z rodzicami na zakończenie I półrocza, poprzedzone szkoleniem dla Rodziców na temat „Wzmacnianie przez rodziców poczucia własnej wartości u dzieci”, prowadzonym przez p. D. Chmielewską-Bardak.

 

Zebrania odbędą się według następującego harmonogramu:

 

godz. 16:30 – szkolenie dla rodziców uczniów klas I-III przy scenie szkolnej

godz. 17:00 – spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych

 

godz. 17:00 – szkolenie dla rodziców uczniów klas IV-VI przy scenie szkolnej

godz. 17:30 – spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych

Szanowni Państwo – Rodzice, Nauczyciele

W związku z nadchodzącymi zmianami w szkolnictwie, wynikającymi z reformy edukacji, zachęcamy Państwa do odwiedzenia strony: http://reformaedukacji.men.gov.pl/ Można na niej znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, harmonogram prac nad wdrażaniem reformy, akty prawne oraz szczegółowe dane kontaktowe do poszczególnych departamentów w ministerstwie.