Zapraszamy wszystkich Rodziców na zebrania z wychowawcami klas, które odbędą się według następującego harmonogramu:

* klasy I-III: 30 stycznia 2019 r., godz. 16:30

* klas IV-VI: 31 stycznia 2019 r., godz. 17:00

* klasy VII-VIII oraz III Gim.: 31 stycznia 2019 r., godz. 16:00

 

W dniach: 4 II, 5 II oraz 6 II 2019 r. odbędą się dla uczniów naszej szkoły zabawy choinkowe. 

* W oddziałach przedszkolnych: 4 lutego 2019 r. w godzinach pobytu dzieci w przedszkolu
* Dla uczniów klas I-III: 4 lutego 2019 r., w godz. 16:30-18:30
* Dla uczniów klas IV-VI: 5 lutego 2019 r. w godz. 16:30-19:00
* Dla uczniów klas VII, VIII, III Gim: 6 lutego 2019 r. w godz. 16:00-20:00

 

Zapraszamy rodziców uczniów klas I-VIII oraz oddziałów gimnazjalnych na spotkania z wychowawcami, które odbędą się dn. 20 listopada 2018r.

* O godzinie 16.15 w salach lekcyjnych odbędą się spotkania z wychowawcami klas I-VI.

Nauczyciele zapraszają na konsultacje indywidualne od godziny 16:00.

Bezpośrednio po spotkaniu z wychowawcami, o godz. 17:00 serdecznie ZAPRASZAMY WSZYSTKICH RODZICÓW do stołówki szkolnej na warsztaty pt. „Bezpieczeństwo w sieci – zagrożenia związane z cyberprzemocą”

* Spotkania z wychowawcami klas VII, VIII oraz gimnazjalnych odbędą się o godzinie 16:45 w salach lekcyjnych dawnego gimnazjum. 

Zostaną one poprzedzone w/w warsztatami dla rodziców, które odbędą się w sali gimnastycznej budynku dawnego gimnazjum o godzinie 16:00.

Dyrekcja oraz nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim zapraszają Rodziców na zebranie, które odbędzie się 17 września 2018 r. 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Zamoyskiego w Janowie Lubelskim zaprasza dzieci z oddziałów przedszkolnych wraz z Rodzicami na spotkanie organizacyjne przed rozpoczęciem roku szk. 2018/2019, które odbędzie się dn. 30 sierpnia 2018r. o godz. 17:00 na łączniku przy stołówce szkolnej.

Agnieszka Trytek, dyrektor szkoły

Zanim z dumą zaprowadzimy nasze dziecko do pierwszej klasy, musimy zaopatrzyć je w niezbędne zeszyty i przybory. Wyprawka pierwszoklasisty to lista rzeczy, które powinny znaleźć się w plecaku małego ucznia.

Dla dzieci z oddziałów przedszkolnych Rodzice kupują wszystkie podręczniki. Uczniowie klas I-VIII otrzymają darmowe podręczniki na początku roku szkolnego. Rodzice dla tych uczniów kupują tylko podręcznik i ćwiczenia do religii.

 

Tytuły podręczników do edukacji przedszkolnej oraz tytuły podręczników i ćwiczeń do religii znajdują się w dalszej części informacji - w zakładce "Więcej".

Przed rozpoczęciem wakacji Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca do zapoznania się z „Poradnikiem bezpiecznego wypoczynku” oraz sprawdzenia wiarygodności organizatora za pośrednictwem bazy danych o wypoczynku.

https://men.gov.pl 

Od 1 lipca będzie można składać wnioski o wyprawkę szkolną 300 plus w formie elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego, a od 1 sierpnia w formie tradycyjnej (papierowej).

 

Wnioski przyjmowane będą do dnia 30 listopada danego roku!

Dyrektor szkoły zaprasza Rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych na konsultacje dnia 20 czerwca 2018 r. od godz. 8:00 do godz. 15:00.

Szanowni Państwo

W dniach 6 – 20 czerwca 2018 r. w oddziałach przedszkolnych Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Zamoyskiego w Janowie Lubelskim zostanie przeprowadzona zewnętrzna ewaluacja problemowa w zakresie wymagań:

 - Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

 - Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.

 

Warszawa, 18 maja 2018 r.

 

Szanowni Rodzice i Opiekunowie Uczniów klas VII szkoły podstawowej oraz klas II gimnazjum,

 

wdrażanie kolejnych etapów reformy edukacji wiąże się z naturalnymi i zrozumiałymi pytaniami oraz wątpliwościami. Jedną z takich kwestii jest organizacja naboru na rok szkolny 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych i klas szkół ponadgimnazjalnych. Wówczas o przyjęcie będą ubiegali się pierwsi absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej oraz ostatniej klasy gimnazjum.