Już po raz kolejny włączamy się do akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła do hymnu”. Jak co roku w ostatni dzień roboczy przed Narodowym Świętem Niepodległości (10 listopada), o symbolicznej godzinie 11:11 odśpiewamy wspólnie hymn narodowy.

W tym roku ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii zaśpiewamy go podczas lekcji prowadzonych online. Uczniowie przebywający wtedy na terenie szkoły odśpiewają hymn w salach, w których odbywać się będą zajęcia stacjonarne. Natomiast dzieci przedszkolne - wspólnie z wychowawcami w grupach przedszkolnych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, do 29 listopada przedłużone zostanie ograniczenie funkcjonowania klas IV-VIII szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży. Dodatkowo od 9 do 29 listopada zdalnie będą się uczyć klasy I-III szkoły podstawowej.

Świetlica szkolna w tym okresie (9-29 listopada 2020) zapewnia zajęcia opiekuńczo-wychowawcze uczniom klas I-III, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19 (pracują w służbach mundurowych i medycznych).

Zgłoszenia uczniów potrzebujących opieki świetlicowej można składać jeszcze w poniedziałek 9.11.2020 r. do godziny 12.00 w sekretariacie szkoły.

Nauka i opieka dla dzieci w przedszkolach pozostaje bez zmian. Oznacza to, że podstawową formą ich funkcjonowania nadal będzie tryb stacjonarny.

Szanowni Państwo,

informujemy, że od poniedziałku 26 października 2020 r. uczniowie klas IV-VIII przechodzą na naukę zdalną. W tym czasie zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

Dyrekcja

 

Prosimy o zapoznanie się z materiałami edukacyjnymi przygotowanymi przez Ministerstwo Zdrowia na temat bezpieczeństwa epidemicznego i zasad odbywania kwarantanny w związku z koronawirusem. Materiały dostępne na następujących stronach www:

Plakat_ogolny.pdf

Plakat_zasady kwarantanny.pdf

Plakat_kwarantanna.pdf

Plakat_rozkladowka.pdf

Dyrekcja szkoły

Od 10 października 2020 r. powiat janowski znalazł się w czerwonej strefie.

Obiady w Budynku A będą wydawane od 29 września 2020 r. 

SZANOWNI PAŃSTWO, DRODZY UCZNIOWIE KLAS II-VIII

W ZWIĄZKU Z AWARIĄ HYDRAULICZNĄ W NASZEJ SZKOLE, OD PONIEDZIAŁKU (28 września 2020 r.) DO ODWOŁANIA STOŁÓWKA SZKOLNA W BUDYNKU A (dla uczniów klas II - VIII) BĘDZIE NIECZYNNA. Obiady za ten okres zostaną odliczone w październiku.

OBIADY W BUDYNKU B (dla dzieci z przedszkola oraz uczniów klas I) BĘDĄ WYDAWANE JAK DO TEJ PORY.

Szanowni Państwo, przedstawiciele klasowych Rad Rodziców

Przewodnicząca Rady Rodziców zaprasza przedstawicieli klasowych Rad Rodziców na zebranie, które odbędzie się dn. 29 września 2020 r. w stołówce szkolnej Budynku A (PSPzOI), o godz. 17:45.

Małgorzata Nazarewicz

Szanowni Rodzice.

Na zebraniu przedstawicieli klasowych Rad Rodziców została wybrana firma ubezpieczeniowa, w której rodzice/prawni opiekunowie mogą ubezpieczyć swoje dzieci. Poniżej znajduje się link do ubezpieczenia NNW dzieci z Firmy Wiener przypisany do naszej szkoły.

INFORMUJEMY, ŻE OD DN. 15 WRZEŚNIA 2020 R. ZMIENIA SIĘ ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW SZKOLNYCH.

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Janowie Lub. zaprasza Rodziców na zebrania z wychowawcami, które odbędą się w salach lekcyjnych dn. 15 września 2020 r. wg podanego harmonogramu:

Godz. 17.00 - oddziały przedszkolne

Godz. 17.00 – klasy 1-4

 Godz. 17.30 – klasy 5-8

O godzinie 18.00 w stołówce szkolnej odbędzie się zebranie przedstawicieli Rady Rodziców szkoły i przedszkola z dyrektorem.