„Kto zdobytą wiedzę pielęgnuje,
a nową bez ustanku zdobywa, ten może być nauczycielem…”

 

Komisja Edukacji Narodowej, właściwie Komisja nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór Mająca, to podległy królowi państwowy zarząd nad oświatą w Polsce. Była to pierwsza w Europie państwowa instytucja oświatowa o charakterze odrębnego ministerstwa, której podlegały wszystkie szkoły - od akademii do szkół parafialnych, z wyjątkiem Szkoły Rycerskiej.