Drukuj

Pod takim tytułem uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami  Integracyjnymi w Janowie Lubelskim z klas: III D, III E i III F przygotowali tegoroczne jasełka pod kierunkiem wychowawców:

p. Bożeny Matysek, p. Izydory Tatar i p. Bernardy Hyła oraz s. Łucji Turos. 7 stycznia inscenizacja Bożonarodzeniowa została zaprezentowana w Janowskim Ośrodku Kultury dla społeczności miasta.

W spotkaniu uczestniczyli: Burmistrz Krzysztof Kołtyś, Zastępca Burmistrza Czesław Krzysztoń, Krystyna Ćwiek – Przewodnicząca Rady Miejskiej, Artur Pizoń – Starosta Janowski, którzy podziękowali uczniom i nauczycielom za piękne Jasełka i złożyli życzenia noworoczne. Głos zabrała również p. Dyrektor Agnieszka Trytek, gratulując występu młodym artystom. Dzieci zostały obdarowane słodkimi upominkami.
Wśród zaproszonych gości byli obecni: ks. Infułat Edmund Markiewicz, ks. Kanonik Jan Sobczak, p. Grażyna Kuśmierczyk - kierownik świetlicy PSPzOI i radna miasta, p. Teresa Biernat – dyrektor Zespołu Szkół im. W. Witosa i nasi dyrektorzy: Iwona Walas i Andrzej Tomczyk. Wszystkim serdecznie dziękujemy za przybycie.
8 stycznia, również w Janowskim Ośrodku Kultury jasełka obejrzeli uczniowie klas „O” i I-IV. W tym dniu naszym gościem był ks. Proboszcz z par. św. Jadwigi Waldemar Farion.
Scenariusz jasełek powstał na kanwie uczynków miłosiernych względem duszy i ciała, które zostały ofiarowane Nowonarodzonemu Jezusowi przez nowoczesnych pasterzy, czyli uczniów janowskiej podstawówki oraz trzech Króli: Kacpra, Melchiora i Baltazara wraz z pasterzami. W role Maryi i Józefa wcielili się Amelia Gołota i Karol Balczerowski z klasy III F, św. Jana Pawła II odegrał Aleksander Zezuliński z klasy III D, a role trzech króli odtworzyli uczniowie klasy III E: Kacper Wyrobek, Michał Pyrzyna i Jakub Chmiel. Do wspólnych śpiewów kolęd i pastorałek dołączył chórek „Promyki Maryi”.
Serdecznie dziękujemy p. Łukaszowi Drewniakowi – dyrektorowi  Janowskiego Ośrodka Kultury za udostępnienie go na nasze występy oraz pracownikom za okazaną pomoc i życzliwość. Dziękujemy również Rodzicom dzieci za przygotowanie strojów oraz samym dzieciom za wspaniałą grę aktorską.
Niech obejrzenie jasełek przyczynia się do głębszej refleksji nad istotą Świąt Bożego Narodzenia i do praktykowania uczynków miłości i miłosierdzia w codziennym życiu.