Dnia 20 listopada 2019r. w naszej szkole odbyła się Uroczystość Pasowania na Ucznia Klasy Pierwszej.

O godzinie 10:00 w hali sportowej zebrali się pierwszoklasiści wraz z wychowawczyniami: p. M. Stolarz, p. I. Lasek, p. A. Kuźnicką, p. G. Kaproń, p. J. Wieleba, aby w obecności rodziców, dyrekcji szkoły i przybyłych gości: Burmistrza Janowa Lubelskiego – p. Krzysztofa Kołtysia, v-ce Burmistrza - p. Czesława Krzysztonia, ks. Kan. dr Jacka Beksińskiego, Radnej Gminy Janowa Lubelskiego p. Grażyny Kuśmierczyk, p. Cezarego Dumy – przewodniczącego Szkolnej Rady Rodziców przeżyć ten najważniejszy dla nich dzień – jedyny taki w całej karierze szkolnej. Odświętnie ubrani, uśmiechnięci i niezwykle przejęci pierwszoklasiści, czekali na moment włączenia ich do braci uczniowskiej.

Po ciepłym przywitaniu uczniów i ich rodziców oraz przybyłych gości, przez Dyrektora szkoły – panią Agnieszkę Trytek, nastąpiła krótka część artystyczna, w której oprócz pierwszoklasistów, wzięli udział przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego i Małego Samorządu Uczniowskiego.

Po recytacji wierszy przeplatanych piosenkami o tematyce szkolnej i patriotycznej rozpoczęła się część oficjalna, podczas której uczniowie klas pierwszych ślubowali na sztandar szkoły: "być pilnymi i wzorowymi uczniami, należycie wypełniać obowiązki ucznia, pomagać słabszym i młodszym od siebie".

Po ślubowaniu nastąpił akt pasowania na ucznia przez Dyrekcję szkoły: p. Agnieszkę Trytek, p. Iwonę Walas, p. Andrzeja Tomczyka.

Następnie zabrali głos zaproszeni goście: p. Krzysztof Kołtyś- Burmistrz Janowa Lubelskiego oraz ks. Kan. Jacek Beksiński, którzy odnosząc się do tak ważnej dla pierwszaków chwili, pochwalili ich za wzorową postawę podczas uroczystości oraz pięknie przygotowaną część artystyczną. Udzielili także dzieciom wielu cennych wskazówek na przyszłość, jak przebyć dalszą drogę kariery szkolnej oraz życzyli samych sukcesów w zdobywaniu wiedzy.

Na koniec Pan Burmistrz i jego Zastępca ofiarowali pierwszakom ogromną torbę pysznych cukierków, a dzieci serdecznie podziękowały gościom za przybycie wręczając im symboliczny kwiatek.

Po Pasowaniu i pamiątkowych zdjęciach, uczniowie udali się do sal lekcyjnych, gdzie otrzymali piękne, kolorowe „Dyplomy pasowania na ucznia” i pamiątkowe długopisy. W salach czekał na nich również pyszny poczęstunek przygotowany przez rodziców.

 

 

Wychowawczynie klas pierwszych dziękują:  p. Monice Świątek p. Andrzejowi Kokoszce - nauczycielom współorganizującym kształcenie, p. Włodzimierzowi Kulpie za prowadzenie uroczystości, p. Robertowi Bratkowskiemu za obsługę sprzętu muzycznego, p. Agnieszce Banasiak-Wiśniewskiej i p. Reginie Bratkowskiej za przygotowanie uczniów klas starszych - przedstawicieli SU oraz MSU do występów podczas uroczystości, p. Zbigniewowi Czajkowskiemu za fotografowanie i nagrywanie uroczystości. Serdeczne podziękowania kierujemy również do rodziców, którzy tak licznie przybyli, aby towarzyszyć swoim pociechom w tak ważnym dla nich dniu oraz przygotowali dla nich pyszny poczęstunek.

Wychowawcy klas pierwszych