„Kto zdobytą wiedzę pielęgnuje,
a nową bez ustanku zdobywa, ten może być nauczycielem…”

 

Komisja Edukacji Narodowej, właściwie Komisja nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór Mająca, to podległy królowi państwowy zarząd nad oświatą w Polsce. Była to pierwsza w Europie państwowa instytucja oświatowa o charakterze odrębnego ministerstwa, której podlegały wszystkie szkoły - od akademii do szkół parafialnych, z wyjątkiem Szkoły Rycerskiej.

 

KEN została utworzona na mocy uchwały Sejmu z 14 X 1773. Powstanie KEN wiązało się z kasacją zakonu Jezuitów, który skupiał w swych rękach niemal całe szkolnictwo Rzeczpospolitej. Na jej potrzeby przeznaczono majątki po skasowanym zakonie. Przejąwszy sieć szkół jezuickich i opierając się na ich funduszach KEN przeprowadziła zeświecczenie szkolnictwa, zarówno w doborze zespołu nauczającego, jak i przedmiotów nauczania.

Dziś Święto Komisji Edukacji Narodowej popularnie nazywane jest Dniem Nauczyciela i jest świętem wszystkich pracowników oświaty.

13 października 2016 roku w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta KEN przygotowana przez uczniów klas: III b, VI b i VI d oraz nauczycieli – p. A. Kwiecień, p. I. Krzos, p. W. Sołtys, p. J. Dubiela, p. A. Wiechnika i p. G. Bolińskiego. Uczniowie skierowali do nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły ciepłe słowa – były podziękowania i życzenia, piosenki i „Trofea Jabłkowe”.

Jak co roku gro nauczycieli zostało wyróżnionych Nagrodami Dyrektora i Burmistrza Janowa Lubelskiego. Ponadto za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania na wniosek Kuratora Oświaty Medalem Komisji Edukacji Narodowej została odznaczona pani Anna Kwiecień.

Wszystkim wyróżnionym i nagrodzonym nauczycielom – gratulujemy!

Wioletta Sołtys

 

W dniu tego wspaniałego święta życzymy Państwu – nauczycielom, pedagogom, wszystkim pracownikom szkoły – satysfakcji osobistej i zawodowej,zdrowia, spełnienia marzeń. Za pokazanie nam, że porażki mogą nas czegoś dobrego nauczyć, że gdy przeżywamy trudności, możemy odkryć swą siłę, że miłość i życzliwość często znajdujemy w najciemniejsze dni; za serce okazywane każdego dnia, za czasami trudną pracę z nami, za życzliwość, wyrozumiałość - chylimy dziś głowy w ogromnej podzięce.

Uczniowie