Ze względu na zawieszenie zajęć stacjonarnych konkurs Olimpiada Wiedzy Archimedes Lingua-Plus zostaje przełożony na późniejszy termin.

                                                                                                                                                                            Organizatorzy