Dnia 19 grudnia 2019 r. uczniowie naszej szkoły wraz z wychowawcami i nauczycielami spotkali się przy szopce szkolnej, by obejrzeć Bożonarodzeniowy montaż słowno - muzyczny przygotowany przez  Panią Iwonę Paleń, Panią Urszulę  Wiechnik  i  Pana Adama Wiechnika. 

W inscenizacji wzięli udział uczniowie klasy III C i chór szkolny.  Konferansjerem programu była uczennica klasy III C - Julia Krzos, która profesjonalnie wprowadziła wszystkich w cudowną atmosferę nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.

Uczniowie pięknie deklamowali wiersze, a młody ministrant - Sebastian Gałus odczytał  fragment Ewangelii  według Świętego Łukasza o Narodzeniu  Pańskim, który wszyscy zebrani z uwagą i zadumą wysłuchali. Całej uroczystości wspaniałego charakteru nadała muzyka. W akademii wystąpiły dwie bardzo utalentowane solistki, które swoim ciepłym głosem rozgrzały serca wszystkim uczestnikom spotkania. 

Oliwia Wnuczko z klasy IIIC, wykonała kolędę „Lulajże Jezuniu”, a uczennica klasy VIE Marcelina Kolasa „Pastorałkę od serca do ucha”. Piękna gra na skrzypcach pani Urszuli i śpiew chóru przy nastrojowym akompaniamencie pianina pana Adama, dopełniły wzniosłej atmosfery  zbliżających się świąt.  Po występie  Pani Dyrektor złożyła wszystkim zgromadzonym nauczycielom i uczniom życzenia, i podzieliła się opłatkiem z przedstawicielami poszczególnych klas. Następnie  zebrani  udali się do swoich sal lekcyjnych  w miłej,  już świątecznej atmosferze.

Nawiązując warto przytoczyć słowa Adama Mickiewicza:   „Na próżno narodził się Jezus w betlejemskim żłobie, jeśli się nie narodził w tobie”. Dlatego każdy z nas musi głęboko uświadomić sobie, że „Betlejem to my sami”.