W dniu 16.12.2019 roku zakończył się konkurs szkolny dla uczniów klas I-III o tematyce bożonarodzeniowej. Konkurs zorganizowany był przez nauczycieli świetlicy, a wykonawcami prac byli głównie wychowankowie uczęszczający na zajęcia świetlicowe.

Przedsięwzięcie wzbudziło ogromne zainteresowanie wśród dzieci. Przyjęlismy siedemdziesiąt prac o tematyce bożonarodzeniowej. Komisja w składzie: p. Stefania Wójcik i p. Krzysztof Biżek – nauczyciele plastyki naszej szkoły wyłonili grupę zwycięzców. Każdy uczsetnik konkursu otrzymał dyplom oraz nagrody rzeczowe. W dniu 19.12.2019 r. podczas spotkania opłatkowego przy szopce szkolnej  Dyrektor szkoły- pani Agnieszka Trytek oraz kierownik świetlicy – pani Grażyna Kuśmierczyk wręczyły zwycięzcom dyplomy wraz z nagrodami. Zorganizowano także wystawę wszytkich prac przy szopce szkolnej, podczas której społeczność uczniowska mogła je podziwiać. Pragniemy podziękować Dyrekcji Szkoły za pomoc w realizacji konkursu.

 

Tekst i zdjęcia:

Grażyna Kuśmierczyk

Anna Sokół

Małgorzta Ciupak