Szkolne Koło Wolontariatu i Samorząd Uczniowski organizują akcję "Góra Grosza", która potrwa do dnia 02.01.2019r. Zbieramy monety 1gr,2gr,5gr, 10gr, 20gr,50gr, 1zł,2zł, 5zł.

Celem na który zbierane są te drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących. Zebrana kwota zostanie przekazana Towarzystwu ,,Nasz Dom”. Zachęcamy do włączenia się w akcję.

                SKW i SU