29 listopada 2019 roku zakończyła się akcja charytatywna zainicjowana przez Szkolne Koło Wolontariatu i Samorząd Uczniowski. Po raz kolejny zbieraliśmy dary przeznaczone dla polskich dzieci z parafii w Równem na Ukrainie, gdzie opiekę duszpasterską sprawuje zaprzyjaźniony z Janowem Lubelskim Ksiądz Dziekan Władysław Czajka.

Paczki zawierające słodycze, przybory szkolne, materiały piśmiennicze i polskie książki zostały przewiezione do Pana Józefa Łukasiewicza, który od lat pośredniczy między darczyńcami a obdarowanymi. W akcję włączyła się cała społeczność szkolna, a zbiórkę przeprowadzili wolontariusze i członkowie samorządu pod kierunkiem swoich opiekunów.

 Cieszymy się bardzo, że odpowiedź na nasz apel spotkała się z tak dużym zainteresowaniem ze strony uczniów i ich rodziców. Mamy nadzieję, że przekazane podarunki wywołają uśmiech na twarzy i radość w sercu naszych rówieśników. Wszystkim, którzy wzięli udział w akcji, serdecznie dziękujemy za dar serca.

 

Szkolne Koło Wolontariatu i Samorząd Uczniowski

 Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi

 w Janowie Lubelskim