21 listopada 2019 r. odbędzie się w Janowskim Ośrodku Kultury XX Przegląd Pieśni Patriotycznej i Religijnej. Wezmą w nim licznie udział uczniowie naszej szkoły. 

Przegląd rozpocznie się o godz. 9:00. Uczestnicy wystąpią w pięciu kategoriach:

I Kategoria Przedszkola,

II Kategoria Klasy I-III,

III Kategoria Klasy IV-VI,

IV Kategoria Klasy VII-VIII oraz 

V Kategoria Ponadgimnazjalne

Nasi uczniowie wystąpią w czterech pierwszych kategoriach. 

Do JOK udadzą się pod opieką nauczycieli naszej szkoły:

* oddziały przedszkolne pod opieką wychowawców grup

* uczniowie klas I-III - pod opieką p. Katarzyny Podkańskiej (wyjście do JOK o godz. 9:30)

* uczniowie klas starszych - pod opieką p. Elżbiety Bucior (wyjście do JOK po czwartej lekcji)

Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia!