Dnia 18 października 2019 roku w sali widowiskowej Janowskiego Ośrodka Kultury zorganizowaliśmy koncert profilaktyczny „Szanuj życie”. Prowadzącym był p. Sławomir Pyrko - profilaktyk, terapeuta uzależnień, muzyk, znany pasjonat bluesa, zaangażowany w propagowanie zdrowego stylu życia.

W spotkaniu, w dwóch grupach wiekowych, uczestniczyli uczniowie klas VI – VIII. Głównym założeniem programu było zwrócenie uwagi młodzieży na niewymierną wartość, jaką stanowi życie i zdrowie każdego z nas. Podczas każdego z występów stałym elementem były utwory muzyczne grane przez prowadzącego na gitarze i harmonijce ustnej, ilustrujące poruszane tematy. Spotkanie sfinansowane zostało w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok. Serdecznie dziękujemy panu Burmistrzowi oraz pani Ewie Misztal – pracownikowi Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim za sfinansowanie i pomoc przy organizacji koncertu.

 

Koordynatorzy programu:
Ewa Chmiel, Andrzej Tomczyk