Szkolne Koło Wolontariatu od 15 października 2019r. organizuje akcję "Zadbajmy o zapomniane groby".

Wolontariusze porządkują zaniedbane groby, szczególnie mogiły żołnierskie i upamiętniające ważne wydarzenia historyczne, które rozegrały się w naszym regionie. Należy pamiętać, aby przy porządkowaniu nie naruszyć ich wyglądu. Można również zapalić znicz – symboliczne ,,światełko pamięci” łączące pokolenia.

 

Udział w akcji wolontariusze dokumentują zdjęciem i zapisem w dzienniczku wolontariusza.

 

Opiekunki SKW