5 marca 2019 roku rozpoczęły się Dni Otwarte w Zespole Szkół Technicznych, Zespole Szkół oraz Liceum Ogólnokształcącym w Janowie Lubelskim. Gimnazjaliści oraz ósmoklasiści pod opieką nauczycieli i wychowawców mieli możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną  szkół średnich.

Młodzież z tych placówek przygotowała wiele atrakcji (konkursów, quizów, zabaw), by przybliżyć młodszym kolegom i koleżankom specyfikę kształcenia w poszczególnych typach technikum, szkole branżowej I stopnia czy  liceum, a tym samym pomóc w decyzji wyboru dalszej drogi kształcenia.