18 stycznia 2019r uczniowie klas 8 pod opieką p. Zofii Zezulińskiej, p. Elżbiety Nowakowskiej, p. Ewy Wiechnik, p. Elżbiety Orzeł oraz p. Andrzeja Tomczyka wybrali się na Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na pokazy chemiczne.

Mieli tam okazję posłuchać ciekawego wykładu prowadzących oraz obejrzeć eksperymenty, które, choć nieraz były zadziwiające, to jasno obrazowały trudne zagadnienia z dziedziny chemii. Wykładowcy w zrozumiały a zarazem żartobliwy sposób omówili m.in. wykrywanie odczynu różnych roztworów, badanie właściwości różnych  metali, wodoru i ciekłego azotu. Do doświadczeń zapraszali chętnych uczniów, którzy dzięki temu sami mogli je wykonać . Dwie godziny spędzone w auli wykładowej minęły nam bardzo szybko i na pewno miło będziemy je wspominać.