W czasie przerw lekcyjnych nasza szkolna biblioteka tętni życiem. Uczniowie bardzo chętnie przychodzą do biblioteki poczytać nowe książki, które zostały zakupione w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Ich różnorodna tematyka, kolorowa i niezwykle barwna szata graficzna zachęcają młodych czytelników do częstego czytania. Taka forma spędzania czasu wolnego z książką sprawia, że uczniowie rozbudzają swoje zainteresowania czytelnicze i kształtują nawyk czytania.

Wszystkich zachęcamy do częstego korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej i życzymy miłych chwil z książką.

                                                                                                                                     Joanna Jarosz, Elżbieta Bucior