W ramach obchodów setnego jubileuszu odzyskania Niepodległości przez Polskę dnia 31 października 2018 roku chętni uczniowie klas 7 i 8 szkoły podstawowej i klas 3 gimnazjum obejrzeli w budynku B pokaz historyczny Grupy Explanation pod nazwą Droga do Wolności- Losy Rzeczypospolitej w latach 1772-1921.

Była to ciekawa lekcja historii, która przypomniała kolejne rozbiory Polski, walkę narodowowyzwoleńczą narodu polskiego  o niepodległe państwo w XIX wieku, I wojnę światową i wojnę z bolszewikami w dwudziestym roku. Uczniowie dowiedzieli się jak wyglądali i jak walczyli Polacy o Niepodległość: kosynierzy  insurekcji kościuszkowskiej, powstańcy listopadowi i styczniowi oraz legioniści Józefa Piłsudskiego. Młodzież szkolna miała okazję zobaczyć i dotknąć broń białą i palną używaną na polach bitewnych,  mundury żołnierzy  armii zaborczych, stroje z kolejnych powstań i wojen od XVIII do XX wieku. Poznać tajniki fechtunku szablą i skuteczność walki kosynierów Kościuszki. Odważni uczniowie próbowali swoich sił w zainscenizowanych pojedynkach. Była to żywa lekcja historii i patriotyzmu.