Dnia 16 października 2018 roku w Janowskim Ośrodku Kultury odbyła się uroczysta akademia pt.: „Spotkanie ze Świętym Janem Pawłem II w 100-lecie odzyskania niepodległości”, przygotowane przez uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim pod kierunkiem s. Łucji Turos, p. Jadwigi Tyry i p. Jacka Dubiela. Została ona przedstawiona mieszkańcom Janowa Lubelskiego.

 

Dokładnie tego pamiętnego dnia, 16 października 1978 roku, czyli czterdzieści lat temu został powołany na stolicę św. Piotra nasz rodak, Karol Wojtyła. Jego pontyfikat zmienił nie tylko losy naszej Ojczyzny, ale także losy świata. Rok 2018 jest rokiem jubileuszowym 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, do której w dużym stopniu przyczynił się nasz święty Jan Paweł II. Podczas inscenizacji mogliśmy się spotkać z różnymi świętymi, którzy przez swoje wyjątkowe życie dostąpili bram nieba i są tam naszymi orędownikami. 

Główną postać inscenizacji – papieża Polaka przedstawił Karol Hałajko z kl. V d, który zaraz na początku przywołał Prymasa Polski ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego, odgrywanego przez Cezarego Fijałkowskiego z kl. IV d. Prymas był kluczową postacią związaną z początkiem pontyfikatu Ojca Świętego. Był on siłą narodu polskiego, przeprowadził Kościół w drugie tysiąclecie chrześcijaństwa. To on wypowiedział słowa: „dla mnie, po Bogu, największa miłość to Polska, kocham Ojczyznę bardziej niż własne serce”. Kolejną postacią, jaka pojawiła się na spotkaniu z Papieżem, był św. Stanisław Kostka – wcielił się w niego Szymon Jarosz z kl. IV d. Zachęcał on do stawiania czoła przeciwnościom i proszenia o pomoc Jezusa i Jego Matkę. Na spotkanie przybył również wielki czciciel Niepokalanej – św. Maksymilian Maria Kolbe, w którego rolę wcielił się Tomasz Kiszka z kl. IV d. Był on więźniem Auschwitz, tam zginął śmiercią głodową, oddając życie za Franciszka Gajowniczka. Przesłaniem świętego są słowa: „pomagajcie bliźnim, czcijcie Boga i Maryję Niepokalaną”. 

Na jubileuszowe spotkanie z Ojcem Świętym została również zaproszona Apostołka Bożego Miłosierdzia św. Faustyna Kowalska, którą odgrywała Antonina Łukasiewicz z kl. IV d. To ta święta przybliżyła nam Orędzie Chrystusa Miłosiernego i zachęcała wszystkich, aby praktykowali Godzinę Miłosierdzia, odmawiali Koronkę do Bożego Miłosierdzia i byli miłosierni wobec swoich bliźnich. Na koniec przywołany został św. Brat Albert Chmielowski, w przedstawieniu jego rolę ukazał Szymon Król z kl. IV d. Ten Święty to świadek miłosiernej miłości, zwłaszcza wobec ludzi ubogich i opuszczonych, uczestnik Powstania Styczniowego, artysta malarz, zasłużony w działalności niepodległościowej i na polu pracy społecznej. Jan Paweł II mówił o nim, że był „dobry jak chleb” i że stał się żywym kamieniem w budowaniu cywilizacji miłości na naszej ojczystej ziemi.  

Niebiańskimi Aniołami były Anna Krzpiet i Paulina Szymańska, młodych odegrali Julia Jaworska i Dominik Nizioł, a dzieci Hanna Habit i Kamila Ułanowska – wszyscy z kl. IV d. Recytacje pięknie zaprezentowały: Hanna Małek z kl. IV d, Aleksandra Blacha, Ewa Rycerz i Natalia Nalepa z kl. VI c.

Podsumowaniem akademii były bardzo ważne słowa, wypowiedziane przez prowadzących: Julię Pecko z kl. VI d i Szymona Kuśmierczyka z kl. VI a: „być świętym to powołanie dla każdego z nas, różne są drogi do świętości. Niech dziś zachwyci nas wszystkich ich radość i gorąca miłość do Pana Jezusa, a także umiłowanie Ojczyzny. Niech świętowanie 100. rocznicy odzyskania niepodległości będzie dla nas radością i zachętą do tego, aby przez naukę czy pracę oraz sumienne wypełnianie swoich obowiązków przyczyniało się do budowania wspólnego dobra w naszej Ojczyźnie”. 

Inscenizacji towarzyszyła prezentacja multimedialna, a w niej filmiki z wyboru Karola Wojtyły oraz wybrane jego przesłania dla Polaków. Odbiór przekazanych treści religijno-patriotycznych zgłębiły piękne piosenki wyśpiewane przez solistów: Agatę Osiewicz z kl. VI c, Marcelinę Kolasa z kl. V e, Julię Puchala z kl. IV a, Oliwię Flis, Karolinę Kaproń i Natalię Malinowską z kl. IV f, Agnieszkę Nosal z kl. II a, Paulinę Cisowską z kl. II f oraz dwie solistki ze Szkoły Podstawowej w Białej: Julię Tylus i Klaudię Szymanek z kl. IV, jak również chórek „Promyki Maryi”. Aranżacje piosenek podniosły odbiór artystyczny, przez co wzbudziły zachwyt wśród oglądających. 

Po zakończeniu przedstawienia zabrali głos przybyli na tę uroczystość znamienici goście, którzy wspominali czas wyboru Karola Wojtyły na Papieża, jak również odnieśli się do przeżyć związanych z niepodległością Polski. Swoją obecnością zaszczycili nas:  Burmistrz Janowa Lubelskiego Krzysztof Kołtyś, V-ce Burmistrz Czesław Krzysztoń, V-ce Starosta Powiatu Janowskiego Antoni Kulpa, Sekretarz Gminy Bożena Czajkowska z mężem, ks. kan. Jacek Staszak i ks. inf. Edmund Markiewicz z parafii św. Jana Chrzciciela, ks. kan. Jan Sobczak z parafii św. Jadwigi, Dyrektor Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Janowie Lubelskim Teresa Biernat, V-ce Dyrektorzy Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim: Iwona Walas, Grażyna Kras i Andrzej Tomczyk, kierownik świetlicy PSPzOI Grażyna Kuśmierczyk, była Dyrektor PSPzOI Krystyna Ćwiek, redaktor Gazety Janowskiej Dorota Kozdra oraz redaktor nacz. Panoramy Powiatu Janowskiego Alina Boś. 

Następnego dnia tę okolicznościową inscenizację obejrzeli uczniowie szkoły podstawowej. Pani dyrektor Agnieszka Trytek, dziękując za jej przygotowanie, życzyła, by pielęgnowali postawy patriotyczne i czuli się dumni ze swojej wiary i ojczyzny. 

Podziękowania złożone na ręce organizatorek były nagrodą dla dzieci za ich poświęcenie, zaangażowanie i aktywność na polu aktorskim, recytatorskim i wokalnym, a otrzymane słodycze sprawiły im radość i osłodziły trud przygotowań.

Wyrażamy ogromną wdzięczność nie tylko dzieciom, ale również ich rodzicom, którzy włączyli się w przygotowanie tej uroczystości. Gratulujemy im pociech i życzymy, aby czerpały wzór ze świętych w swoim życiu, kochały swoją Ojczyznę, która jest „naszą Matką”. 

Słowa podziękowania kierujemy również do pana dyrektora Łukasza Drewniaka oraz do pracowników Janowskiego Ośrodka Kultury za udostępnienie sali, obsługę techniczną, służenie pomocą i życzliwość. 

Jadwiga Tyra i s. Łucja Turos
Foto - Dorota Kozdra