Samorząd Uczniowski Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim ogłasza szkolny konkurs literacki na wiersz o tematyce patriotycznej.

Aby wziąć udział w konkursie należy napisać wiersz związany z Niepodległą Polską, wydarzeniami historycznymi, które miały znaczenie w procesie odzyskiwania Niepodległości przez Polskę. Następnie gotową pracę należy przekazać nauczycielowi języka polskiego lub dostarczyć opiekunom Samorządu Uczniowskiego (p. Agnieszce Banasiak- Wiśniewskiej lub p. Reginie Bratkowskiej) w terminie do 20 października 2018 r. Rozwiązanie konkursu i wyłonienie zwycięzców 5 listopada 2018 roku. Serdecznie zapraszamy uczniów klas IV-VI do udziału w konkursie.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać u nauczycieli języka polskiego oraz na tablicy Samorządu (na przeciwko sali 10 A).

 

 

                                                                                                                                             Samorząd Uczniowski