W roku 2017 Tydzień Edukacji Globalnej odbywał się pod hasłem „Cele Zrównoważonego Rozwoju. Przyszłość świata zależy od nas!”. 

Ideą programu jest zapoznanie młodych ludzi z wyzwaniami i problemami współczesnego świata, kształtowanie wśród nich postaw sprzyjających ich rozwiązywaniu, respektujących różnorodność kulturową oraz umiejętność porozumiewania się z ludźmi wywodzącymi się z różnych kultur.

W ramach tej inicjatywy, uczniowie naszej szkoły, mieli okazję zapoznać się szerzej z zagadnieniami związanymi z edukacją globalną, dzięki przygotowanym na tę okazję plakatom informacyjnym, prezentacjom multimedialnym oraz pogadankom.

Osoby wyróżnione za najciekawsze prezentacje multimedialne:

Emilia Sartzetakis, Paulina Bartyzel uczennice klasy III „E”
Anna Podkańska uczennica klasy II „B”,
Magdalena Kulpa uczennica klasy III „C”.

 

Najciekawszy plakat przygotował:

Filip Ponczek uczeń klasy VII „C”

 

Rozdanie dyplomów i wręczenie nagród nastąpi na apelu szkolnym.
Dziękujemy wszystkim uczniom za aktywny udział w akcji.