27 października br. klasa II F, II A i uczniowie Publicznego Gimnazjum w Białej uczestniczyli w wycieczce programowej do Lublina na pokazy chemiczne.

Została ona zorganizowana przez Panią Zofię Zezulińską, nauczycielkę chemii w naszym gimnazjum, by zachęcić uczniów do zgłębiania zagadnień chemicznych.

W auli Wydziału Chemii UMCS w Lublinie, w atmosferze zabawy i humoru, pracownicy naukowi i studenci prezentowali ciekawe, nietypowe eksperymenty i doświadczenia chemiczne, trudne lub niemożliwe do wykonania w warunkach szkolnych, ale też takie, które przy pomocy prostych środków można przeprowadzić we własnym zakresie.

Organizacja pokazów nakierowana jest na popularyzację chemii, a w szczególności rozwijanie pasji badawczych i naukowych wśród uczniów w różnym wieku. Zajęcia prowadzone w formie pokazów, często również przy asyście młodzieży są doskonałym pomysłem na rozwój myślenia naukowego oraz konstruktywnego dociekania założonych teorii, a więc samodzielnego rozumowania i działania.

Podczas pokazów przeprowadzane były najbardziej wybuchowe i spektakularne doświadczenia. Tego typu demonstracje pomogły nam w zapamiętaniu i zrozumieniu wiedzy zdobytej w szkole, a czasem zainteresowały do tego stopnia, że niewątpliwie wielu moich kolegów i koleżanek zwiąże swoją dalszą edukację z kierunkami przyrodniczymi.

Nie ukrywam, że przez chwilę czuliśmy się tam jak prawdziwi studenci. Z zaciekawieniem przypatrywaliśmy się prezentowanym doświadczeniom i chłonęliśmy przekazywaną wiedzę. Dowiedzieliśmy się, że umiejętności doświadczalne mogą być niezbędne w wielu sytuacjach, np. gdy chcemy rozpalić ognisko, a nie mamy zapałek. Wówczas wystarczy nieco wiedzy chemicznej i problem rozwiązany. Grzmot - to, jak się okazuje, nie tylko zjawisko atmosferyczne, ale można go wywołać, używając odpowiednich odczynników.

Wycieczka była szalenie interesująca i dziękujemy Pani Zofii Zezulińskiej za jej zorganizowanie. Dzięki takim przedsięwzięciom możemy znacznie łatwiej pojąć trudne,  niekiedy zawiłe, ale zawsze fascynujące zagadnienia chemiczne. Dzieje się to zgodnie z dewizą pokazów: 

Poprzez doświadczenie uczymy się najefektywniej ponieważ wówczas poznajemy świat wszystkimi naszymi zmysłami