Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim ogłasza
IV Powiatowy
„Andrzejkowy Turniej Szachowy” 

 

Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich uczniów powiatu janowskiego. Celem turnieju jest popularyzacja gry w szachy, propagowanie zasad fair – play, ujawnianie i rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży oraz stworzenie atmosfery zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa. 

Konkurs odbędzie się 1 grudnia 2017r. (piątek) o godz. 14.00 w budynku dawnego janowskiego gimnazjum.