Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka obchodzony 20 listopada, to jeden z ważniejszych dni dla wszystkich dzieci. To także świetna okazja, by przypomnieć wszystkim, że każde dziecko to Człowiek, posiadający swoje prawa. Ale nie wolno także zapominać o tym, że dzieci i młodzież mają również obowiązki, a prawa i obowiązki są ze sobą ściśle związane.

W naszej szkole również obchodziliśmy ten dzień. Podczas zajęć dzieci uczyły się piosenki pt. „O prawach dziecka”, pogłębiały wiedzę na temat swoich praw, odbyło się wiele rozmów, powstały piękne prace ilustrujące marzenia dzieci dotyczące ich praw. Efektem tych prac była wystawa pt. „Prawa dziecka oczami dzieci”.

MSU: Ala Kuźnicka, Anna Żytko