Prezentacja i promocja polskich piosenek w wykonaniu dzieci i młodzieży to główny cel, jaki przyświeca od kilkunastu lat powiatowemu konkursowi piosenki „Śpiewać każdy może”, który organizuje Janowski Ośrodek Kultury. 19 października 2017 roku w wokalne szranki stanęli soliści w trzech kategoriach wiekowych.