W dniu 19 września 2017 r. w trosce o bezpieczeństwo uczniów przeprowadzony został w naszej szkole próbny alarm przeciwpożarowy, połączony z ewakuacją uczniów i pracowników z budynku szkoły. Po usłyszeniu alarmu – 3 długich dzwonków, uczniowie oraz pracownicy opuścili budynek szkoły i zgromadzili się na boisku szkolnym.

Przeprowadzone ćwiczenia miały na celu sprawdzenie stopnia opanowania umiejętności zachowania się w sytuacji zagrożenia pożarem, poruszania się zgodnie z drogami ewakuacji i przejścia na wyznaczony teren zbiórki. Akcja przebiegła sprawnie i w wyznaczonym czasie.