W dniach 6-7 czerwca 2017r. w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie odbył się  Wojewódzki Koncert Laureatów XXXVI Małego Konkursu recytatorskiego.

Jury w składzie:
Aleksandra Chojnacka – Instruktor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie; 
Dorota Julianna Mościbrodzka – Kustosz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie;
Monika Wesołowska – Instruktor kultury żywego słowa Młodzieżowego Domu Kultury „Pod Akacją” w Lublinie, 


po wysłuchaniu 49 recytatorów w kategorii klas I-III, przyznało najlepszym recytatorom nagrody i wyróżnienia. 

 

Na tegoroczny Koncert  Laureatów zostało zaproszonych dwoje uczniów z  naszej szkoły: Tomasz Kiszka i Hanna Habit wraz z opiekunem p. I. Lasek. Wśród wyróżnionych znalazł się  Tomasz Kiszka zdobywając nagrodę i tytuł laureata. Natomiast Hania otrzymała dyplom z podziękowaniem  za udział w  Koncercie Laureatów i zdobyła tytuł finalisty.  

Poziom tegorocznego konkursu był bardzo wysoki. W ocenie recytatorów Jury brało pod uwagę przede wszystkim różnorodność prezentowanego repertuaru, poszukiwanie nowych tekstów – odpowiednio dopasowanych do wieku recytatora oraz ciekawe i wybitne prezentacje utworów, będące efektem ogromnej pracy recytatorów i instruktorów.

Jesteśmy bardzo dumni z naszych młodych recytatorów, gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

Tekst: Irena Lasek