W dniach 13-15 marca 2017r. odbędę się Rekolekcje Wielkopostne. 

Z harmonogramem zajęć w tym okresie uczniowie zostaną zapoznani przez katechetów.