Drukuj

         Sprawdź, jak dostać się do liceum, technikum albo szkoły branżowej

         6 rzeczy, które warto wiedzieć o zasadach naboru

 

  Bezpiecznie w Internecie  Bezpiecznie w sieci Bezpiecznie Tu i Tam  Warunki do nauki Nauka w domu

 

„Jak rozmawiać z dzieckiem o koronawirusie?"

 

Drodzy Państwo, zachęcam do zapoznania się ze wskazówkami na temat „Jak rozmawiać z dzieckiem o koronawirusie?" https://rodzice.fdds.pl/wiedza/jak-rozmawiac-z-dzieckiem-o-niepokojacej-sytuacji-zwiazanej-z-koronawirusem/ 

Z tego artykułu dowiedzą się Państwo:

·         Jak odpowiadać na trudne pytania dzieci na temat sytuacji związanej z koronawirusem?

·         Jak wesprzeć dziecko w tym trudnym czasie?

·         Co robić, by minimalizować obawy dziecka?

Jednocześnie informuję, że pełnię dyżur w ramach konsultacji dla rodziców i uczniów za pomocą e-dziennika.

 

Ewa Chmiel - pedagog szkolny

 

Pedagog szkolny organizuje w szkołach i placówkach pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowawcom klas i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji o prawach dziecka.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej (…)  
         
Do zadań pedagoga szkolnego należy:

Powyższe zadania pedagog szkolny realizuje we współpracy z:

Uczniowie mogą się zgłaszać do pedagoga:

Rodzice uczniów mogą oczekiwać pomocy w rozwiązaniu sytuacji problemowej, dotyczącej ich dziecka, a mianowicie:

Nauczyciele mogą oczekiwać: