LOGOPEDYCZNE ĆWICZENIA ODDECHOWE  CZYLI JAK ZAJĄĆ DZIECKO ZABAWĄ W DOMU (WERSJA DLA KLAS  0-3):

 

PROPOZYCJA 1:

 

POTRZEBNE: SŁOIK Z ZAKRĘTKĄ LUB BIDON, SŁOMKA DO NAPOJÓW

W zakrętce od słoika robimy dziurkę na słomkę, wlewamy wody do połowy słoika. Na słoiku naklejamy ulubioną postać dziecka (na przykład superbohatera). Można wrzucić do środka zabawkę. Polecamy dmuchać i  robić  bąbelki. Efekt: Mamy jacuzzi.

Gotowe szablony do wydruku do ćwiczenia są dostępne na stronie na blogu logopediapraktyczna.pl: pomoce logopedyczne do wydruku (GARNEK I PINGWIN).

 

PROPOZYCJA 2:

 

POTRZEBNY:  STÓŁ, KLOCKI BĄDŹ INNE ZABAWKI, SŁOMKA DO NAPOJÓW, POMPONIK, ZWINIĘTA WATA ALBO (BEZ SŁOMKI) PIŁKA DO PING PONGA.

Na stole tworzymy boisko, dwie bramki  na przykład z klocków. Polecamy dzieciom dmuchać, aby wycelować w bramki. Gdy jest niewielu graczy wystarczy ustawić na stole cel (zabawkę).

Na stronie logopediapraktyczna.pl jest opisana podobna zabawa z wykorzystaniem pudełka po pralinkach.

 

PROPOZYCJA 3

 

POTRZEBNE: CHUSTECZKI HIGIENICZNE (takie które da się podzielić na warstwy) albo piórka  czy  zabawka do robienia baniek mydlanych. Dmuchamy i gotowe.

Przyjemnej zabawy! 

Logopeda szkolny  Ewa Spychała

 

PLAN PRACY  logopedy  szkolnego

L.P.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

 

 

 

 

7.35- 8.00

1.

8.00-8.45

8.00-8.45

 

8.00-8.15

konsultacje

8.00-8.45

2.

9.00-9.25

9.30-9.55

8.55-9.40

9.15-9.40

 

8.15-9.40

 

9.00-9.45

3.

10.00-10.20

 

9.50-10.10

10.15-10.40

 

9.40-10.00

 

 

4.

10.45-11.30

 

11.00-11.30

konsultacje

 

 

5.

11.35-12.20

12.25-12.50 .

11.30-12.15

12.25-12.45

11.30-11.50

12.00-12.20

 

12.35-12.55

 

11.30-12.15

 

 

6.

13.00-13.25

12.45-13.05

 

12.40-13.25

 

7.

 

13.40- 14.25

 

13.40-14.25

 

8

 

 

 

14.25-15.20

 

 

 Polecam stronę internetową www.autyzm.life, która jest dostępna również na Facebooku. Strona zawiera szeroki zakres propozycji zadań rozwijających komunikację i umiejętności społeczne, a także percepcje słuchową u dzieci. Znajdziecie tam Państwo gotowe arkusze z zadaniami do pracy dla autystów.

Ewa Spychała

Ćwiczenia warg:

Wymawianie na przemian „ a-o” przy maksymalnym oddaleniu od siebie wargi górnej i dolnej.

Oddalanie od siebie kącików ust – wymawianie „ iii”.

Zbliżanie do siebie kącików ust – wymawianie „ uuu”.

Naprzemienne wymawianie „ i – u”.

Cmokanie.

Parskanie / wprawianie warg w drganie/.

Masaż warg zębami ( górnymi dolnej wargi  i odwrotnie).

Dmuchanie na płomień świecy, na watkę lub piłkę pingpongową.

Układanie ust jak przy wymowie samogłosek ustnych, z wyraźną, przesadną artykulacją warg, np. w kolejności: a-i-o-u-y-e,  u-a-i-o-e-y,  o-a-y-i-u,  e-y-i-o-a-u,            u-i-y-a-o.

Wymowa samogłosek w parach: a-i, a-u,  i-a,  u-o,  o-i,  u-i,  a-o, e-o  itp.

Wysuwanie warg w „ ryjek”, cofanie w „ uśmiech”.

Wysuwanie warg w przód, następnie przesuwanie warg w prawo, w lewo.

Wysuwanie warg w przód, następnie krążenie wysuniętymi wargami.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 9 sierpnia 2017 r.

w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

 

2. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole i placówce wynika w szczególności:

  1) z niepełnosprawności;

  2) z niedostosowania społecznego;

  3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

  4) z zaburzeń zachowania lub emocji;

  5) ze szczególnych uzdolnień;

  6) ze specyficznych trudności w uczeniu się;

  7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;

  8) z choroby przewlekłej;

  9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

  10) z niepowodzeń edukacyjnych;

  11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;

  12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą

§ 3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce jest dobrowolne i nieodpłatne.

§ 4. 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki.

§ 9 Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4.

W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:  (…)

  5) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; (…)

  8) porad i konsultacji;

25. Do zadań logopedy w przedszkolu, szkole i placówce należy w szczególności:

  1) diagnozowanie logopedyczne; (…)

  2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;

  3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;

  4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów (…)

    a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów (…)

 

    b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.