Nauczyciele biblioteki szkolnej ogłaszają konkurs literacki dla klas III – VI pt. „Pomysł na jesienną szarugę”.
Pracę należy napisać techniką komputerową, wielkość czcionki 16, praca powinna zawierać minimum 2 strony. Termin składania prac upływa 30 listopada. Prace należy złożyć w bibliotece szkolnej.
                                                                                                                                   Nauczyciele biblioteki