NAUCZYCIELE BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

OGŁASZAJĄ KONKURS NA NAJCIEKAWSZĄ LAURKĘ Z OKAZJI PRZYPADAJĄCEGO

W DN. 8 V ŚWIĘTA

BIBLIOTEK I BIBLIOTEKARZY

Technika i format prac dowolne. Prace należy podpisać na odwrocie i złożyć do biblioteki szkolnej w terminie do 4 V 2018r. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.