Dyrektor szkoły informuje, że uczniowie klas ósmych mogą odbierać zaświadczenia egzaminacyjne dn. 31.07.2020 r. według następującego harmonogramu:

kl. VIII a - godz. 9:00-10:00

kl. VIII b - godz. 10:00-11:00

kl. VIII c - godz. 11:00-12:00

kl. VIII d - godz. 12:00-13:00

kl. VIII e - godz. 13:00-14:00