Zgodnie ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 działalność szkół zostaje zawieszona do 24 maja 2020 r.

Decyzją Premiera Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach 16-18 czerwca 2020 r.