Zgodnie ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 została wydłużona przerwa od zajęć w szkołach - edukacja zdalna potrwa co najmniej do 26 kwietnia 2020 r.

W związku z tym nie odbędzie się również planowany na 21, 22, 23 kwietnia 2020 r. egzamin ósmoklasisty. O nowym terminie egzaminu ósmoklasisty uczniowie dowiedzą się najpóźniej trzy tygodnie przed nim. Nie dojdzie do niego jednak wcześniej niż w czerwcu.