Szanowni Rodzice i Uczniowie,

uprzejmie informuję, że Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz Okręgowe Komisja Egzaminacyjna w Krakowie udostępnią materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych (angielskiego, francuskiego, niemieckiego).

Próbny egzamin ósmoklasisty odbędzie się od 30 marca do 1 kwietnia 2020 roku.

Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie w następujących terminach:

• 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski

• 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka

• 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

 

Zadania dla ucznia:

1. Pobierz materiał egzaminacyjny ze strony OKE Kraków lub CKE.

2. Rozwiązuj zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, czas trwania egzaminu (język polski 120 minut, matematyka 100 minut, język obcy 90 minut).

3. Podczas egzaminu pracuj samodzielnie, nie korzystaj w tym czasie z podręczników i innych źródeł wiedzy.

4. korzystając z „zeszytu rozwiązań”, który będzie zamieszczony na stronie razem z arkuszem (plik edytowalny, zapisz komputerowo rozwiązania zadań).

5. Po zakończeniu egzaminu wypełniony plik odeślij do nauczyciela uczącego danego przedmiotu w formie wiadomości e-mail w tytule pisząc: imię i nazwisko oraz klasa.

6. Po ocenieniu zadań otrzymasz od nauczyciela informację zwrotną.

 

Życzymy powodzenia na egzaminie próbnym.

Dyrekcja i nauczyciele